Predstavitev združenja

OZVVS  LJUTOMER

Združenje veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer deluje na območju UE Ljutomer in pokriva območja občin Razkrižje, Veržej, Križevci pri Ljutomeru in Ljutomer. Sedež združenja je v prostorih podjetja SEGRAP d.o.o., Glavni trg 13, 9240 Ljutomer.

Združenje je bilo ustanovljeno 22.12.1998 na pobudo nekaterih udeležencev vojne za Slovenijo, ima status društva v javnem interesu in je registrirano pri UE Ljutomer.

Združenje je domoljubna, nepolitična in nevladna organizacija, ki združuje udeležence in udeleženke priprav in vojne ter tiste, ki so kakor koli pomagali pri boju za samostojno Slovenijo. Vključevanje v združenje je prostovoljno.

Združenje se na ravni države združuje v krovno organizacijo Zvezo vojnih veteranov Slovenije. Na ravni regije pa je združeno v Pokrajinski odbor ZVVS za Pomurje, ki je tudi soustanovitelj pomurske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja.

Prvi predsednik združenja je bil Miloš Vrbančič, od leta 2006 naprej pa Alojz Filipič. Najpomembnejše odločitve o delovanju sprejema skupščina, operativno pa vodi delovanje 9 člansko predsedstvo. Da delo poteka v skladu z akti in potrebami članstva skrbita nadzorni odbor in častno razsodišče. Člani za svoje delo v združenju prejemajo zahvale in priznanja zveze.

Združenje svoje naloge opravlja v skladu s statutom zveze ter v skladu s statutom in drugimi akti združenja. Največji poudarek pri delovanju posvečamo ohranjanju spominov iz osamosvojitvene vojne in prenašanju teh na mlajše rodove (natečaji, predavanja, razstave). Skrbimo za ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov med članstvom (pomoč članom, strokovne ekskurzije, družabna srečanja,  razna strokovna predavanja in športna tekmovanja).

 

AKTIVNOSTI ZDRUŽENJA

Za ohranjanje spominov na dogodke iz osamosvojitvene vojne smo v juniju 2009 odprli razstavo »OSAMOSVOJITVENA VOJNA 1991 V LJUTOMERU IN OKOLICI«, ki jo od otvoritve naprej predstavljamo  v 8. in 9. razredih  na osnovnih šolah v UE Ljutomer in gimnaziji Franc Miklošič Ljutomer.

Skupaj s PVD SEVER za Pomurje že več let izvajamo predavanja o domoljubju po OŠ in gimnaziji Franc Miklošič v UE Ljutomer. Prav tako smo skupaj z domoljubnimi društvi leta 2014 začeli z razpisom natečaja »SPOMINSKA OBELEŽJA PRIPOVEDUJEJO« na OŠ v UE Ljutomer in gimnaziji Franc Miklošič Ljutomer. Zadnja tri leta natečaj razpisujemo skupaj vsa domoljubna društva v Pomurju.

Z prispevki naših veteranov in organizacijsko smo sodelovali pri nastanku in izdaji zbornika »VLOGA TO POMURJA V PROCESU OSAMOSVAJANJA«, ki smo ga skupaj z veterani Pomurja izdali leta 2015.

V letu 2020 smo skupaj z veterani policije izdali zbornik »PRLEKIJA V OGNJU OSAMOSVOJITVENE VOJNE 1991 LJUTOMER«, ki zajema dogodke pred, med in po osamosvojitveni vojni v UE Ljutomer.

Pozitiven odnos do skupne preteklosti v Sloveniji kažemo veterani tudi skozi postavitev spominskih obeležij, posvečenim osamosvojitveni vojni. Nekateri so postavljeni na našo pobudo in tudi našim sofinanciranjem. Skrbimo tudi za njihovo vzdrževanje in obnovo. Vsako leto ob dnevu državnosti  skupaj z drugimi domoljubnimi društvi položimo spominske vence.

Ob 50. obletnici ustanovitve TO in ob 20. obletnici delovanja OZVVS Ljutomer smo v Domu kulture v Ljutomeru organizirali proslavo. Zaslužnim članom smo za njihovo delo podelili ustrezna priznanja ZVVS. Naše združenje je za uspešno delo prejelo »PRIZNANJE OBČINE LJUTOMER«.

Vsako leto za člane združenja in njihove svojce organiziramo spominski pohod po poteh braniteljev samostojnosti Slovenije in družabno srečanje v Gezovih jamah na Krapju. Na obe prireditvi povabimo tudi goste iz sosednjih pomurskih domoljubnih društev, ter veterane iz sosednje Štrigove (HR).

Z veterani Medžimurske županije, posebej z veterani Štrigove, sodelujemo že od leta 2000. Vsako leto skupaj organiziramo mednarodni pohod na področju Štrigove in Razkrižja. Sodelujemo tudi na raznih športnih prireditvah.

Enkrat letno organiziramo strokovno ekskurzijo, ogledamo si kraje, ki so kakor koli povezani z domoljubjem in zgodovino Slovencev ter njihove domovine. Obiščemo tudi  pomnike osamosvojitvene vojne 91 in položimo vence (Tromejnik, Lendava, Ljubljana, Pivka, Koper, Kočevje, Novo mesto, Ravne na Koroškem itd.).

V UE Ljutomer se udeležujemo in po potrebi tudi sodelujemo pri pripravi proslav in komemoracij.

Sodelujemo z vsemi društvi, ki so združena v Pomurski koordinaciji. Udeležujemo se njihovih prireditev, pohodov in športnih tekmovanj.

Naša ZVVS Ljutomer združuje v povprečju 310 članov. Nudimo jim pomoč pri urejanju zadev v zvezi z veteranskimi dodatki, urejanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja, pri uveljavljanju statusa vojnega veterana ter ohranjanju pridobljenih pravic. Skrbimo za finančno pomoč pri izgubi premoženja.

V združenju želimo še naprej delovati domoljubno in si prizadevati te vrednote na času primeren način prenašati na mlade rodove. Mladi bodo naša sporočila potrebovali, da se bodo znali in zmogli soočiti z izzivi prihodnosti.

Veteranke in veterani smo leta 1991 imeli vizijo samostojne države Slovenije in smo jo tudi uresničili. Nismo pa pričakovali takšnega stanja in razvrednotenja naših dejanj.

 

Predsedstvo OZVVS Ljutomer