Proslava ob 50. obletnici TO in 20. obletnici OVZZS Ljutomer

Ljutomer

V petek 30. novembra 2018 smo se zbrali v kulturnem domu v Ljutomeru, da bi proslavili kar dve obletnici in sicer 50. obletnicio ustanovitve Teritorialne obrambe Slovenije  in 20. obletnico delovanja območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer.

Slavnostna govornika sta bila major Anton Kosi, ki je predstavil zgodovino Teritorialne obrambe v Sloveniji in občini Ljutomer. Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič pa je v svojem nagovoru opisal nastanek in delovanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Alojz Filipič, predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ljutomer je skupaj z generalmajorjem  Ladislavom  Lipičem podelil priznanja, zahvale in plakete.

Zahvale so prejeli (člani, ki so bili na ustanovnem zboru veteranov  izvoljeni v organe društva):

Milan Vrvančič (posthumno), Ludvik Gregorinčič, Marko Milič, Jože Ladiha, Mirko Rauter, Alojz Novak, Slavko Modlic, Milan Bolkovič, Igor Škrbenta, Vlado Kučič, Branko Košti, Borut Krajnc, Ljubo Smodiš, Branko Kaučič in Alojz Filipič.

Zahvale OZVVS Ljutomer za uspešno sodelovanje so prejeli: OZVVS Gornja Radgona, Murska Sobota, Lendava in Ormož, Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, Območno združenje slovenskih častnikov Ljutomer, Združenje borcev za vrednote NOB Ljutomer, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata republike Hrvatske podružnica Međimurske županije Čakovec, Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata republike Hrvatske podružnica Međimurske županije Ogranak Štrigova, občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje ter Segrap d.o.o. Ljutomer za dolgoletno sponzorstvo.

Za uspešno delo v OZZVS Ljutomer pa so priznanja in plakete prejeli: Alojz Novak, Jože Ladiha in Alojz Filipič, red III. stopnje; ter Drago Klenar, Danilo Krajnc in Milan Ščavničar, bronasto plaketo.
Na oder je stopila tudi županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba in v imenu Občine Ljutomer podelila zahvalo OZZVS Ljutomer za 20. obletnico delovanja.

V kulturnem programu so sodelovali: Pihalni orkester KD Ljutomer, Cvenski oktet in dijakinje in dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Prireditev je povezoval Branko Hrga.